Festyn Rodzinny na Sportowo

Jednym ze znaków przemian cywilizacyjno – kulturowych jest wzrost czasu wolnego w życiu poszczególnych osób i całych społeczności. Czas wolny powinien być zarówno czasem świętowania, jak i odpoczynku, czasem rozrywki i czasem służby, czasem oddawanym Bogu i ludziom, czasem rozwijającym człowieka fizycznie, duchowo i czasem budowania wspólnoty.
Tutaj ogromną szansę może stanowić właściwie przeżywana aktywność sportowa, rodząca i pogłębiająca klimat przyjaźni i solidarności między ludźmi. Temu właśnie sprzyjają środowiskowe festyny sportowo – rekreacyjne, które integrują społeczność lokalną, uwrażliwiają na potrzeby innych, zachęcają całe rodziny do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promują ideę sportu dla wszystkich.

Dnia 1 czerwca 2008 roku przy PSP w Kamionce został zorganizowany Festyn Rodzinny,który cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i nie tylko.Organizatorami tej imprezy byli: Sołectwo Kamionka, PSP Kamionka, UKS „Gaudium” i PUKS „Bonum”.

Podobnie, jak w zeszłym roku, wiele radości sprawiły rozgrywane zawody sportowe w konkurencjach, w których brały udział całe rodziny. Konkurencje te zostały przygotowane i poprowadzone przez ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego. Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn. Po zaciętej rywalizacji i wielu emocjach zwyciężyła rodzina Giersz. Drugie miejsce przypadło rodzinie Muszyńskich, a trzecie rodzinie Wołczak.

Nagrodzone zostały wszystkie drużyny biorące udział w tych niecodziennych konkurencjach.

Rozegrany został także turniej siatkarski. W tej rywalizacji najlepszym okazał się zespół UKS „Gaudium”, a po nim PUKS „Bonum” i drużyna „Kojotów”.

Na festynie nie zabrakło też części kulturalnej, podczas której zaprezentowały się:
• Zespół „Decymka” (ze szkoły w Rychławie);

• Zespół muzyczny „Florenter” (działający przy parafii w Kamionce);

• Zespół taneczny „Kamyczek” (Kamyczek PSP w Kamionce);

• Grupa teatralna (z PSP w Kamionce);

• Młodzieżowy zespół taneczny „Respekt” (działający przy UKS „Gaudium);

• Zespół muzyczny „Centenum” (działający przy parafii w Kamionce).

Organizatorzy dziękują sponsorom: Sołectwu Kamionka, Firmie RARYTAS w Smętowie, Firmie IGLOTEX w Skórczu, Piekarni w Kopytkowie, Gminnej Spółdzielni w Smętowie, dzięki którym przygotowany został poczęstunek dla wszystkich uczestników Festynu Rodzinnego. Były: kiełbaski z grilla, grochówka, ciasta, napoje i lody dla dzieci.

Organizacja tego festynu (przy tak bogatym i urozmaiconym programie) dowiodła, że wspólne spędzanie wolnego czasu pozwala świetnie się bawić i relaksować.

Licznik odwiedzin: 65