Gminny Festyn Rodzinny Na Sportowo w Kamionce

Wiele sportowych emocji i artystycznych wrażeń towarzyszyło Gminnemu Festynowi Rodzinnemu na Sportowo, który odbył się w niedzielę 27 maja 2012 roku, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce. To już piąta edycja wspaniałej plenerowej imprezy, której organizatorami byli: Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce oraz Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, sołectwo Kamionka, GOKSiR w Smętowie Gr. i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i PUKS „Bonum”.
Impreza miała na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Smętowo Graniczne i okolic. Była skierowana do wszystkich, a szczególnie do rodzin, pragnących popróbować swoich sił w różnorakich konkurencjach przygotowanych przez organizatorów. Każdy mógł tego dnia znaleźć dla siebie coś interesującego. Rodzinnie, muzycznie i sportowo zrobiło się na obiektach szkoły podstawowej.
Imprezą towarzyszącą na festynie był IV MIĘDZYGMINNY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ, w którym spróbowała swoich sił młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Wśród śpiewających uczestników festiwalu w kategorii zespół udział wzięli: duet Izabela i Klaudia Ciesiółka ze Szkoły Podstawowej w Nowem, zespół BARKA działający przy Parafii w Kamionce, chór „Złota Jesień” ze Smętowa, Siostry bliźniaczki Oliwia i Wiktoria Śliwa ze szkoły w Kamionce i Zespół taneczno – wokalny KAMYCZEK z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce, a w kategorii solista śpiewali i grali młodzi wykonawcy ze szkół z Rychławy, Nowego i Kamionki .

Jury w składzie: p. Teresa Surma- przewodnicząca, p. Wójt Zofia Kirszenstein, Iwona Kaproń – Homa, Joanna Gniewkowska, Marzena Partyka, wice Wójt Sławomir Głąb i Sławomir Kowalski, wyłoniono zwycięzców:

W kategorii solistów :
szkoły podstawowe kl. 0-3
I miejsce – Maria Guzińska – PSP Kamionka;
II miejsce –Daniel Jakóbiak – PSP Kamionka;
III miejsce -Julia Agacka – PSP Kamionka;.

szkoły podstawowe kl. 4-6
I miejsce – Szymon Madziąg- PSP Kamionka;
II miejsce –Kamila Braun– PSP Kamionka;
III miejsce -Izabela Ciesiółka – SP Nowe
III miejsce -Dawid Łączny– PSP Kamionka

szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Natalia Karcz- Gimnazjum Smętowo;
II miejsce –Klaudia Ciesiółka – Gimnazjum Nowe;
III miejsce – Marcin Łączny- Gimnazjum Smętowo;

w kategorii zespoły:
szkoły podstawowe
I miejsce – Zespół wokalno – taneczny KAMYCZEK z PSP Kamionka;
II miejsce –Duet Wiktoria i Oliwia Śliwa z PSP Kamionka

szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Duet Izabela i Klaudia Ciesiółka z Nowego;
II miejsce – zespół BARKA działający przy Parafii w Kamionce;
III miejsce chór „Złota Jesień” ze Smętowa

Zwycięscy festiwalu zostali nagrodzeni cennymi nagrodami ufundowanymi przez prywatnego sponsora p. Sławomira Kowalskiego.
Festiwal udowodnił, że śpiewać każdy może. Wiele szkolnych talentów muzycznych zaprezentowało swoje umiejętności, dostarczając licznie zgromadzonej publiczności sporej dawki artystycznych wrażeń.Dodatkową ucztą muzyczną dla słuchaczy był występ Orkiestry Dętej OSP z Bobowa.
Każdego roku wiele radości sprawia uczestnikom festynu turniej rodzinny, w którym biorą udział 3-osobowe drużyny rodzinne rywalizujące między sobą w konkurencjach rekreacyjno – sportowych. W tym roku do współzawodnictwa stanęło 9 zespołów rodzinnych: Agackich, Badźmierowskich, Bartołd, Chyła, Durajewskich, Kotowskich, Kwiatkowskich, Madziąg i drużyna z ośrodka TĘCZA.
Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny i rywalizowali ze sobą w następujących konkurencjach:
– dojenie krowy,
– bieg z łopatą śnieżną,
– bieg z wodą na taczce,
– bieg na nartach,
-wskakiwanie w wirującą linę,
– wieża w hula – hop,
Po zaciętej rywalizacji i wielu emocjach zwyciężyła rodzina -Chyłów z Rychławy, przed rodziną Durajweskich z Kamionki i Badźmierowskich z Rudawek .
Konkurencje sportowe zostały przygotowane i poprowadzone przez ks. Andrzeja Talińskiego, który nie tylko czuwał nad sprawnym przebiegiem rozgrywek, ale i sam aktywnie włączał się do zabawy.

Wszystkie drużyny uczestniczące w konkurencjach rekreacyjno – sportowych otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Gr.
Stałym punktem sportowych zmagań podczas Festynu jest turniej siatkarski. W tym roku rywalizowały ze sobą tylko 2 drużyny mieszane: KOGUTY I RUKALIS. Zwycięstwo odniosła drużyna Rukalis.
Organizatorzy zapewnili też kiermasz spożywczy (kiełbaski z grilla, ciasto, kawę, lody, frytki) oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników Festynu Rodzinnego w formie grochówki. Młodsi uczestnicy niedzielnej imprezy obdarowywani byli przez wolontariuszki z Gimnazjum ze Smętowa , cukierkami i lizakami.

Przy tak bogatym i urozmaiconym programie, społeczność lokalna, mogła chociaż na chwilę, zapomnieć o problemach dnia powszedniego, spróbować swoich sił w różnych zmaganiach sportowych, a także razem ze wszystkimi świetnie się bawić i relaksować. Frekwencja i atmosfera tego festynu dowiodła, że społeczeństwo potrzebuje takiej formy spędzania wolnego czasu, jest chętne do zabawy i pomocy innym. Gminny Festyn Rodzinny na Sportowo i towarzyszący mu IV Międzygminny Festiwal Piosenki Turystycznej okazały się imprezami bardzo udanymi.
Było to możliwe dzięki finansowym dotacjom: Urzędu Gminy w Smętowie Gr., Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Smętowa i Sołectwa Kamionka oraz ofiarności darczyńców: p. T. Surmy, p. S. Kowalskiego, p. J. Moczyńskiego, p. I. Karcz, p. E. i G. Surma, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Smętowie Gr. i Sołectwu Rynkówka, a także ofiarnej pracy miejscowych członków klubów sportowych GAUDIUM i BONUM, Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, strażaków i młodzieży.

Za wielkie serce, za szczerą i bezinteresowną pomoc w organizacji Gminnego Festynu Rodzinnego na Sportowo i Międzygminnego Festiwalu Piosenki Turystycznej organizatorzy serdecznie dziękują.Licznik odwiedzin: 67