Międzygminny Festyn Rodzinny na Sportowo

… Bo kiedy ludzie chcą być razem, to nawet pogoda zepsuć tego nie zdoła!

I tak też było 26 maja 2013 roku w Kamionce, podczas Gminnego Festynu Rodzinnego na Sportowo, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Gaudium”; działający przy PSP w Kamionce.
Pogoda tym razem nie dopisała, ale za to społeczność nie zawiodła! O godzinie 14.00 do remizy w Kamionce przybyło wiele osób z terenu Gminy i spoza jej granic, aby w gronie rodziny i przyjaciół radośnie spędzić niedzielne popołudnie. A, że dzień ten był wyjątkowy – DZIEŃ MATKI …to i atmosfera, i atrakcje były godne takiej uroczystości.
Festyn rozpoczął się koncertem 45-cio osobowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej, pod dyrekcją p. Ernesta Kalinowskiego, która przybyła aż z Mińska.
Po niej wystąpiły „maluszki” z zerówki i kl. I z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce (przygotowane przez p. L.Chmielecką i H.Klejna), które wyśpiewały piękne podziękowania i życzenia dla Mamy i Taty, wyciskając przy tym niejedną łzę wzruszenia. Część oficjalną zakończył taneczny występ zespołu „KAMYCZEK” prowadzony przez p. Urszulę Drost i Jolantę Kaszubowską. Zespół ten już wielokrotnie uświetniał swoimi barwnymi występami różnorodne imprezy na terenie gminy i poza jej granicami.
Kolejną atrakcją Festynu był V MIĘDZYGMINNY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ pod patronatem Wójt Gminy Smętowo Graniczne Zofii Kirszenstein, w którym swoje talenty muzyczne zaprezentowali soliści i zespoły ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wzięło w nim udział 50-ciu wykonawców, którzy rywalizowali w 6-ciu kategoriach.

Jury, w skład którego weszli:

przewodnicząca: p. Zofia Kirszenstein – Wójt Gminy Smętowo Gr.
członkowie: p. Mariola Wolnik, p. Marzena Partyka, p. Honorata Jakóbiak,
p. Sławomir Głąb i p. R. Ziółkowski, wyłoniło zwycięzców.

W kategorii solistów :
szkoły podstawowe kl. 0-3
I miejsce – Martyna Badźmierowska – PSP Kamionka;
II miejsce – Daniel Jakóbiak – PSP Kamionka;

szkoły podstawowe kl. 4-6
I miejsce – Szymon Madziąg – PSP Kamionka;
II miejsce – Izabela Ciesiółka – SP Nowe
III miejsce – Kamila Braun – PSP Kamionka;
wyróżnienie – Dawid Łączny – PSP Kamionka

szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Marcin Łączny – Gimnazjum Smętowo;
II miejsce – Natalia Karcz – Gimnazjum Smętowo;
III miejsce – Klaudia Ciesiółka – Gimnazjum Nowe;

w kategorii zespołów:
szkoły podstawowe kl. 0-3
I miejsce – Zespół ze świetlicy w Kamionce
II miejsce – Duet z kl.I – PSP Kamionka
III miejsce – Zespół z kl. O – PSP Kamionka

szkoły podstawowe kl. IV – VI
I miejsce – zespół wokalno – taneczny „KAMYCZEK” z PSP Kamionka;

szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – zespół „BARKA” z parafii w Kamionce;
II miejsce – duet Izabela i Klaudia Ciesiółka z Nowego;

Podczas Festynu Rodzinnego, nie zabrakło też konkurencji rodzinnych przygotowanych i poprowadzonych przez ks. proboszcza Andrzeja Talińskiego. Do rywalizacji w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych (m.in. rzut piłeczką do garnka, wieża rodzinna, szukanie piłeczki z zamkniętymi oczyma, odbijanie piłeczki patelnią) stanęło 9 drużyn rodzinnych: Badźmierowscy, Bartołd, Chyła, Dereszkiewicz, Kotowscy, Kwiatkowscy, Lipscy, Prażmowscy, Scherff. Najlepszymi okazały się rodziny: Dereszkiewicz, Chyła i Bartołd.
Konkurencje te dostarczyły zarówno zawodnikom, jak i publiczności wiele emocji, a przede wszystkim dużo dobrej zabawy. Do turnieju rekreacyjno – sportowego przygrywał utalentowany muzyk p. Wojciech Lipski.
Przy tak bogatym i urozmaiconym programie, społeczność lokalna, mogła chociaż na chwilę, zapomnieć o problemach dnia powszedniego, spróbować swoich sił w różnych zmaganiach sportowych, a także razem ze wszystkimi świetnie się bawić i relaksować. Frekwencja i atmosfera tego festynu dowiodła, że społeczeństwo potrzebuje takiej formy spędzania wolnego czasu, jest chętne do zabawy i pomocy innym.
Laureaci Festiwalu oraz Turnieju Rodzinnego otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy Festynu darmowy poczęstunek w postaci: kiełbasek, grochówki, ciast, napoi. Dzieci dodatkowo otrzymały jeszcze słodycze.
To wszystko było możliwe dzięki finansowym dotacjom: Urzędu Gminy w Smętowie Gr., Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Smętowa, Sołectwa Kamionka i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie oraz ofiarności darczyńców: p. T. Surmy, p. Cz. Drost, p. J. Moczyńskiego, p. I. Karcz, p. A. Kowalskiej, p. E. i G. Surma, Centrum Biznesu Koszalin, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Smętowie, a także ofiarnej pracy miejscowych członków klubów sportowych: GAUDIUM i BONUM, Rady Rodziców, Rady Sołeckiej, strażaków i młodzieży.

Za wielkie serce, za szczerą i bezinteresowną pomoc w organizacji Gminnego Festynu Rodzinnego na Sportowo i Międzygminnego Festiwalu Piosenki Turystycznej, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Licznik odwiedzin: 49