Owoce w Szkole

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Czytaj dalej

Licznik odwiedzin: 33

Projekt „Mały Mistrz”

Projekt „Mały Mistrz” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Mały Mistrz to projekt rządowy, którego ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.

Czytaj dalej

Licznik odwiedzin: 63