Klub Bezpiecznego Puchatka

Zapraszamy wszystkie klasy I szkół podstawowych do udziału się w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.

klubpuchatka

Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń, już po raz szósty Puchatek organizuje dla klas I program „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy. Dodatkowo, w tej „Klub Bezpiecznego Puchatka” został rozbudowany o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. W ramach programu przygotowaliśmy dla Państwa materiały edukacyjne, aby uwrażliwić dzieci i ich rodziców na najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem. Szkoły, które zgłoszą się do programu, otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne do wykorzystania w czasie zajęć (scenariusze lekcyjne, materiały ilustracyjne i dydaktyczne oraz film edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa). Dodatkowo, dla wszystkich dzieci przygotowaliśmy specjalne książeczki edukacyjne z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym dzieci będą mogły utrwalać zdobytą w szkole wiedzę. Rodzice otrzymają natomiast specjalne broszury informacyjne z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa i rozwoju najmłodszych. Szkoła otrzymuje też specjalny certyfikat.

Licznik odwiedzin: 36