Ogólnopolski projekt „Odpakowani”

„Odpakowani” to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów.

Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016 r. w całej Polsce, propagowane będą zachowania i pokazywane jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

Przez cały rok szkolny, poprzez konkursy z nagrodami, darmowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, atrakcyjne publikacje, gry, zabawy i filmy dla dzieci uczyć będziemy w czasie lekcji i poza szkołą nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne.

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym.

 

szkolaeko

Licznik odwiedzin: 48