Projekt „Mały Mistrz”

Projekt „Mały Mistrz” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Mały Mistrz to projekt rządowy, którego ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.

małymistrz

Główne cele programu „Mały Mistrz

  1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

  2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

  3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;

  4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

  5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

  6. zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej.

Licznik odwiedzin: 63