Święto Pieczonego Ziemniaka

images[3]

 

W środę 29 października klasy 0-III obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka.Na dzieci czekały liczne ziemniaczane konkurencje, zainspirowane przez Panią Lucynę Chmielecką. Jedną z nich był „Ziemniaczany wyścig”, w którym dzieci wykazały się szybkością i zwinnością w biegu z ziemniakiem na łyżce. Została wybrana także „Ziemniaczana Królowa”, którą w tym roku została Agata Kowalska z klasy III. Czytaj dalej

Licznik odwiedzin: 45

Rada Rodziców

Rada

Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych. Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik i członkowie.

PREZIDIUM RADY RODZICÓW  SP W KAMIONCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1. Magdalena M. – przewodnicząca

2. z-ca przewodniczącej

3. skarbnik

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SP W KAMIONCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Czytaj dalej

Licznik odwiedzin: 119

Samorząd Uczniowski

bbb[1]

Zgodnie ze Statutem Szkoły wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. Jednakże uczniowie ze swojego grona wybierają Samorządy Klasowe, które współpracują z nauczycielem – Opiekunem SU.

W roku szkolnym 2022/2023  opiekunem Samorządu Szkolnego została pani Hanna Klejna.

Podczas pierwszego zebrania Opiekuna z Samorządami klasowymi uczniowie wybrali trójkę swoich reprezentantów, którzy będą występować w imieniu uczniów podczas apeli, uroczystości i rozmów z Dyrektorem Szkoły.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

 • Dbanie o dobre imię szkoły
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 • Reprezentowanie interesów uczniów w szkole
 • Organizacja uroczystości i świąt
 • Działalność charytatywna i ekologiczna
 • Promowanie inicjatyw uczniów
 • Dbanie o wystrój klas i szkoły
 • Pomoc uczniom słabszym i młodszym
 • Zaangażowanie w akcje organizowane w szkole
 • Propagowanie czytelnictwa
 • Współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz współpraca z Radą Pedagogiczną

th41RXS5BS

Licznik odwiedzin: 126