„Anioły ze szkoły”

ANIOŁY ZE SZKOŁY logo

Informacje o akcji

Celem akcji jest pobudzenie aktywności uczniów w działaniach pomocowych, a przede wszystkim zrozumienia pojęcia empatii, jego nazwanie i dookreślenie w codziennym postępowaniu w stosunku do zwierząt. „Anioły ze szkoły” to projekt idealnie uzupełniający i uatrakcyjniający podstawę programową nauczania w szkołach.

Ważne jest mówienie o uczuciach i emocjach. Ważne jest wspomaganie rozwoju pozytywnych cech jak empatia czy filantropia co w dalszej perspektywie rozwoju młodego człowieka będzie się powiększać i przenosić na coraz szersze płaszczyzny. Stąd nasz projekt „Anioły ze szkoły”.

W pierwszej fazie pokazujemy, że najłatwiej jest pomagać zwierzętom, pokazujemy, że zwierzęta czują jak ludzie, mają takie same smutki i radości. Następnie najprostszymi technikami tę pomoc zwierzętom przekierowujemy na ludzi. Poprzez naszą akcję tworzymy nowe lepsze społeczeństwo – wiadomo, że nie dziś i nie jutro nastąpią zmiany globalne ale wokół nas łatwej będzie zmieniać życie na lepsze, tu i teraz, a potem przenosić je na cały kraj i świat.

Nasza akcja ma zasięg ogólnopolski i długofalowy. „Anioły ze szkoły” pomagają zwierzętom, ucząc się empatii i szacunku do zwierzą, są płaszczyzną spotykań się z ciekawymi ludźmi, oraz organizowanych lokalnych akcji pomocy zwierzętom.

„Anioły ze szkoły” to inicjatywa dzięki której uczniowie otrzymują materiały i informacje o sytuacji zwierząt w Polsce i na świecie. Nauczyciele zaś otrzymują scenariusze lekcji materiały edukacyjne, zaświadczenie o zrealizowanych akcjach a szkoła otrzymuje certyfikat udziału w wydarzeniu. W ramach projektu zorganizowane są konkursy: konkurs wiedzy o zwierzętach, konkurs plastyczny, konkurs o książce „Psie Troski”.

„Anioły ze szkoły” – Szkolne Koła TOZRP przygotowują plan pracy na rok szkolny, prowadzą kronikę, mają możliwość prowadzenia bloga na stronie projektu www.aniolyzeszkoly.pl – tym samym tworzą platformę wymiany informacji pomiędzy szkołami i działającymi w nich kołami. Uczniowie uczą się pracy zespołowej w swojej placówce, w mieście, gminie, powiecie czy województwie.

anioły

Regulamin Szkolnych Kół

Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej

– Anioły ze Szkoły

§1

Celem nadrzędnym tworzenia i prowadzenia Szkolnych Kół Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej ANIOŁY ZE SZKOŁY (Szkolne Koło TOZRP) jest pogłębianie wiedzy oraz niesienie pomocy zwierzętom, jako istotom żyjącym, którym jesteśmy winni poszanowanie, ochronę i opiekę.

§2

Członkiem Szkolnego Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej ANIOŁY ZE SZKOŁY może być każdy uczeń, który poprzez swoje działanie i postawę pomaga zwierzętom.

§3

Do utworzenia Szkolnego Koła TOZRP wymagana jest liczba co najmniej 10 uczniów. Koło tworzone jest z inicjatywy nauczyciela lub uczniów. Szkolne koła mogą działać na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

§4

Działalność Szkolnego Koła TOZRP musi być zgodna z Ustawą o ochronie zwierząt, regulaminem szkoły i wytycznymi TOZRP.

§5

Przy dużej liczbie członków Szkolnego Koła TOZRP można utworzyć w ramach Koła Sekcje Tematyczne.

§6

Członek Szkolnego Koła TOZRP po spełnieniu czynności organizacyjnych otrzymuje imienną legitymację członkowską.

§7

Na terenie szkoły może działać więcej niż jedno Szkolne Koła TOZRP.

§8

Każde Szkolne Koła TOZRP posiada opiekuna – nauczyciela wskazanego przez dyrekcję szkoły. Koło może posiadać więcej niż jednego opiekuna.

§9

Każde Szkolne Koła TOZRP prowadzi swoją kronikę.

§10

Szkolne Koła TOZRP może w swojej działalności współpracować z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami zwierząt i opieką nad zwierzętami.

§11

Opiekun Szkolnego Koła TOZRP rokrocznie do 20 czerwca przygotowuje wraz z członkami Koła „Raport z Działalności” za poprzedni rok szkolny a miesiąc od założenia koła – przygotowuje „Plan Działalności” na nadchodzący rok szkolny.

§12

Każda szkoła w której powstaje Szkolne Koło TOZRP otrzymuje certyfikat i tabliczkę o treści „W naszej szkole działają Anioły ze szkoły – Szkolne Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej”.

§13

Szkolne Koło TOZRP otrzymują raz na kwartał scenariusze lekcje oraz mailing związany z krajowymi i światowymi akcjami na rzecz ratowania zwierząt.

§14

Szkolne Koło TOZRP otrzymuje wsparcie merytoryczne ze strony Towarzystwa Obrony Zwierząt RP poprzez oddelegowaną komórkę do obsługi Kół.

§15

Działalność Szkolnego Koła TOZRP jest działalnością samofinansującą się.

anioły

Anioły ze szkoły

 

anioły

Przykładowe formy pracy

Szkolnych Kół Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej

– Anioły ze Szkoły

1. Gromadzenie karmy i dokarmianie zwierząt w okresie zimy.

2. Organizowanie zebrań Koła poświęconych problemom ochrony zwierząt.

3. Przygotowanie apelu z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt dla całej szkoły.

4. Przygotowanie wystaw plakatów, ulotek, fotografii, rysunków itp.

5. Opracowanie i wygłaszanie pogadanek dla uczniów klas młodszych i przedszkolaków na tematy związane z ochroną, poszanowaniem praw zwierząt, opieką nad nimi itp.

6. Organizowanie przedstawień o tematyce związanej z ochroną zwierząt.

7. Dyskusje nad książkami i art. o tematyce związanej ze zwierzętami.

8. Organizowanie wywiadów terenowych z właścicielami zwierząt, kierownictwem schronisk, ogrodów zoologicznych itp.

9. Pomoc bezdomnym kotom i psom.

10. Pomoc dla ogrodu zoologicznego lub wybranego nadleśnictwa w zbiorze żołędzi, nasion.

11. Pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt (rzeczowa, finansowa, prace porządkowe itp.)

12. Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła TOZRP.

13. Zorganizowanie szkolnych konkursów z nagrodami.

14. Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce prozwierzęcej i proekologicznej.

15. Zorganizowanie szkolnej wystawy o tematyce prozwierzęcej i proekologicznej.

16. Udział w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Prowadzenie obserwacji zwierząt w terenie.

anioły

LISTA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONCE  NALEŻĄCYCH DO 

DO SZKOLNEGO KOŁA TOZRP „Anioły ze Szkoły”

L.P. NAZWISKO IMIĘ
1. Badźmierowska Martyna
2. Bożek Aleksandra
3. Bożek Ewa
4. Buławski Wojciech
5. Ciesielska Wiktoria
6. Engler Marcel
7. Garbuski Oliwier
8. Głąb Paweł
9. Gutowski Kacper
10. Guzińska Maria
11. Jabłonka Bartosz
12. Jabłonka Daniel
13. Jabłońska Marta
14. Jakóbiak Daniel
15. Kwiatkowska Agata
16. Lipska Paulina
17. Łobocka Aleksandra
18. Maciejewski Michał
19. Muszyński Krystian
20. Piórek Oliwia
21. Przybyłowski Daniel
22. Rozwadowski Aleksander
23. Rydzewska Aleksandra
24. Scherff Zuzanna
25. Żurawski Mateusz

 

 

 

Licznik odwiedzin: 119