Samorząd Uczniowski

bbb[1]

Zgodnie ze Statutem Szkoły wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. Jednakże uczniowie ze swojego grona wybierają Samorządy Klasowe, które współpracują z nauczycielem – Opiekunem SU.

W roku szkolnym 2022/2023  opiekunem Samorządu Szkolnego została pani Hanna Klejna.

Podczas pierwszego zebrania Opiekuna z Samorządami klasowymi uczniowie wybrali trójkę swoich reprezentantów, którzy będą występować w imieniu uczniów podczas apeli, uroczystości i rozmów z Dyrektorem Szkoły.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

 • Dbanie o dobre imię szkoły
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 • Reprezentowanie interesów uczniów w szkole
 • Organizacja uroczystości i świąt
 • Działalność charytatywna i ekologiczna
 • Promowanie inicjatyw uczniów
 • Dbanie o wystrój klas i szkoły
 • Pomoc uczniom słabszym i młodszym
 • Zaangażowanie w akcje organizowane w szkole
 • Propagowanie czytelnictwa
 • Współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz współpraca z Radą Pedagogiczną

th41RXS5BS

Licznik odwiedzin: 127