SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VIII MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

plak

plaka

REGULAMIN

VIII MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Konkurs poezji i pieśni patriotycznej zachęca do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.

ORGANIZATOR Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

PATRONAT

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Instytut Pamięci Narodowej o/w Gdańsku

TERMIN I MIEJSCE

5 listopada 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 15.00

Centrum Historyczno – Edukacyjne „Dworek we Frący”

CELE KONKURSU:

  •  popularyzowanie poezji i pieśni o tematyce patriotycznej;
  •  wychowawcze oddziaływanie na dzieci młodzież oraz kultywowanie tradycji narodowych i oręża polskiego
  •  przyczynianie się do wzbogacania w patriotyczne wartości organizowanych obchodów Święta  Niepodległości
  •  wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności do poezji oraz upowszechnienie piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa,
  •  pogłębianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułwania wypowiedzi,
  •  upowszechnianie dorobku polskiej poezji patriotycznej wśród młodzieży.
  •  promowanie młodych talentów.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Do Konkursu zaprasza się młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz inne zainteresowane osoby.

2. Każde ze zgłaszających się środowisk może zgłosić do dwóch przedstawicieli w każdej kategorii. Przyjmowane są też zgłoszenia indywidualne.

3. Każda z osób prezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej – podają przed występem imię i nazwisko autora oraz tytułu tworu literackiego oraz własne imię i nazwisko, nazwę zgłaszającej ją instytucji.

4. Uczestnicy oceniani są indywidualnie zgodnie z tabelą punktów opracowaną przez organizatora w zgłszonych kategoriach (poezja – śpiew); liczy  się suma zdobytych punktów.

5 . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

wstępna deklaracja udziału do organizatora w terminie do 03.11.2016 r.

tel. 793 007 696 lub szkoły (58)582 1867

e-mail: krollech@wp.pl oraz psp.kamionka@wp.pl

zgłoszenie do organizatora imiennej listy uczestników w dniu Konkursu.
poniesienie we własnym zakresie kosztów dojazdu uczestników danej placówki oraz innych ewentualnych kosztów.

ZASADY OCENY KONKURSU :

1. Organizator powołuje jury , które dokona oceny występów poszczególnych uczestników. Recytatorzy i soliści prezentują jeden utwór poetycki lub jedną piosenkę o tematyce patriotycznej wykonane w języku polskim w czasie do 5 minut, a grupy wokalne, schole i chóry po dwa utwory muzyczne do 8 minut.

2. Jury będzie oceniało:

Poezja – dobór repertuaru i rozumienie tekstu 2 p., opanowanie pamięciowe – poprawność i ekspresja wypowiedzi (niewymagane od osób z niepełnosprawnością intelektualną– musi umieć tekst czytać płynnie) 2 p. , dykcja 2 p. i interpretacja poetycka – zaangażwanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji 3 p. oraz ogólny wyraz artystyczny 1 p. );
Śpiew – dobór repertuaru 2 p., trzymanie linii melodycznej 2 p., trudność wykonania 2 p., gra na instrumencie lub wykonanie a’capella 3 p., ogólny wyraz artystyczny 1 p. 

Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 10 pkt., które przyznane będą przez Jury w każej kategorii, tj. recytacji i poezji śpiewanej.

Regulamin przewiduje klasyfikację indywidualną w każej z kategorii; klasyfikację grup muzycznych oraz zespołwe podsumowanie, w których liczy się suma zdobytych punktów przez wszystkich uczestników z danej placówki.

Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

DOBÓR REPERTUARU

Repertuar stanowi polska poezja patriotyczna i pieśni patriotyczne bez względu na okres ich powstania.

Nagrody w Konkursie:

1. Indywidualnie w dwóch kategoriach recytacji i poezji śiewanej :

1-3 miejsce oraz jedno wyróżnienie – dyplomy i nagrody rzeczowe lub książki

1. Zespołowo placówki: 1-3 miejsce – puchar i dyplom

INFORMACJE

1. Kolejność prezentacji ustala organizator.

2. Wszelkich informacji udzielają

organizator: p. Regina Kotłwska oraz dyrektor PSP w Kamionce p. Jolanta Kaszubowska;

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Licznik odwiedzin: 42