NA LEKCJI W KLASIE PIERWSZEJ

 

Nowa koncepcja kształcenia mówi, że edukacja szkolna powinna wspomagać i ukierunkowywać wielostronny rozwój człowieka. Zadaniem szkoły jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania aktywności ucznia.Technologia informacyjna wspomaga zdobywanie kolejnych etapów kształcenia, poznania i zrozumienie świata poprzez umożliwienie i ułatwienie docierania do rzeczywistych zasobów informacji. Wzmacnia tym samym twórczą aktywność uczniów, pomaga w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań. Wprowadzanie uczniów stopniowo do posługiwania się technologiami informacyjnymi ułatwi realizację zadań szkoły, a jednocześnie pomoże w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie klasy I pod okiem wychowawczyni Hanny Klejna bardzo chętnie korzystają z osiągnięć techniki jak widać na załączonych obrazkach…

 

 

Licznik odwiedzin: 7