Konkurs Pieśni i Poezji

Dnia 26.11.2022 r. od godziny 10.00 w Centrum Historyczno-Edukacyjnym „Dworek we Frący” miał miejsce XIV Międzygminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Wydarzenie, które od lat gromadzi dziesiątki młodych uczestników, recytacją i śpiewem chwalących piękno, tradycje i historię Rzeczypospolitej, Ziemi sercu najbliższej…

Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Potulic w Kamionce jest organizatorem tego konkursu od początku…. U naszego boku niezmiennie stoją we współorganizacji Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie i Urząd Gminy Smętowo Graniczne.

W konkursie biorą udział dzieci ze przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jesteśmy również otwarci na udział osób z niepełnosprawnościami i osób dorosłych. Wiekowo konkurs nasz obejmuje uczestników od 3-latków, bez ograniczania górnej granicy… Najliczniejszą grupę tworzą jednak dzieci szkolne na wszystkich etapach edukacyjnych

Dzięki patronatom wszyscy uczestnicy otrzymują upominki, a najlepsi wspaniałe nagrody.

Patronatami XIV edycji konkursu byli: Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku i odział w Bydgoszczy, Konfederacja Orderu Św. Stanisława BM oraz Wielki Mistrz Konfederacji Orderu Św. Stanisława M i B. a także, jak w latach ubiegłych Wójt Gminy Smętowo Graniczne Pani Anita Galant.

W dniu konkursu 26.11.2022 r. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Nasza szkoła, od niespełna dwóch lat nosząca imię Szkoły Podstawowej im. Dzieci Potulic w Kamionce, została uhonorowana Medalem Polonia Sempler Fidelis. Odznaczenie to w uzasadnieniu odnosi się do „wieloletnich zasług i wkładu w pielęgnowanie historii i tradycji narodowych oraz propagowanie kultury polskiej”. Medal wręczony na ręce dyrektor szkoły Reginy Kotłowskiej jest dla nauczycieli i placówki wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem do dalszej pracy w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży.

Ponadto Medalem im. Danuty Siedzikówny „Inki” wyróżniono, naszą dyrektor szkoły, panią Reginę Kotłowska i dyrektora GOKSiR-u pan Bartłomieja Kozłowskiego, organizatorów konkursu i animatorów wielu wydarzeń kulturalnych promujących historię i tradycje regionu, Pomorza i Ojczyzny…

Licznik odwiedzin: 23