II rocznica

31 maja przypadła druga rocznica nadania imienia naszej szkole „Dzieci Potulic”. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla naszych uczniów i nie tylko warsztaty, na które zaprosiliśmy wielu ciekawych gości. Zajęcia prowadzone były przez: pana leśniczego Artura Alfuta, panią asp.szt. Katarzynę Kruczek, Barbarę Męczykowską (IPN), Tomasza Pasiekę (Dyrektor Muzeum w Nakle), Mariusza Gratkowskiego (Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle). Poza tym gościliśmy uczniów i wychowawców ze Szkoły Podstawowej w Kopytkowie; z-cę p.wójt J. Scharmacha; p.kierownik CUW K.Plit – Muszyńską; p.kierownik GOPS M.Wolnik; WTZ Lalkowy, ŚDS Tęcza; Rodziny Potulickie. Dziękujemy za każdą okazaną pomoc w zorganizowaniu tak szczytnego celu: księdzu Grzegorzowi, p.L.Kolasce, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, p.dyrektor, pracownikom obsługi. Poza tym podziękowania ślemy do p. Sandry Alfut (pyszny tort😋), rodzinie Kotłowskich za przygotowanie posiłku🌭, p.Ani za deserki🍨. Nie sposób wypisać wszystko i wszystkich. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i przyjęcie zaproszenia. Dziękujemy za mile spędzony dzień ♥️

Licznik odwiedzin: 2