Rada Rodziców

Rada

Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych. Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik i członkowie.

PREZIDIUM RADY RODZICÓW  SP W KAMIONCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1. Magdalena M. – przewodnicząca

2. z-ca przewodniczącej

3. skarbnik

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SP W KAMIONCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Czytaj dalej

Licznik odwiedzin: 120