Błękitna Szkoła – warsztaty morskie.

błękitna szkola

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się lekcje przyrody inaczej – to wspaniały pomysł realizowany przez pracowników Stacji Morskiej IO UG przy współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Tematem prowadzonych warsztatów był „Bałtyk i jego mieszkańcy, ich biologia i ekologia, a przede wszystkich problemy związane z ochroną bałtyckiej przyrody”. Głównym celem prowadzenia zajęć jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat tego akwenu oraz kształtowanie pro-przyrodniczych postaw wśród uczestników zajęć, poprzez uświadamianie w jakim stopniu podejmowane przez nich na co dzień działania, mają wpływ na stan naszych morskich wód.

Naszych uczniów, zarówno starszych jak i tych młodszych, bardzo zainteresowała tematyka morska. Prowadzący przygotował się solidnie do zajęć, był pokaz multimedialny, piękne eksponaty i plansze oraz ciekawa pogadanka. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które pracownik Stacji Morskiej na Helu, cierpliwie i w zrozumiały dla dzieci  sposób, odpowiadał.

BS1  BS3

BS2

Licznik odwiedzin: 30

Gminny Festyn Rodzinny na Sportowo w Kamionce

        „ZDROWO I SPORTOWO”

Jednym z warunków udanej imprezy plenerowej, jest nie tylko stojąca na wysokim poziomie jej organizacja, ale i sprzyjająca pogoda. A taka cieszyła  organizatorów od wczesnego ranka. Majowe słoneczko zdobiło trud przygotowań wszystkich zaangażowanych służb i środowisk w dniu 22 maja 2016 r., gdy na boiskach sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce odbywała się cykliczna impreza środowiskowa –  Gminny Festyn Rodzinny na Sportowo pod hasłem  „ZDROWO I SPORTOWO” oraz VIII Międzygminny Festiwal Piosenki Turystycznej pod patronatem pani Anity Galant wójta Gminy Smętowo Graniczne.

Organizatorami imprezy byli: Uczniowski Klub Sportowy „Gaudium” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce oraz Urząd Gminy  w Smętowie Granicznym, GOKSiR w Smętowie Granicznym, Sołectwo Kamionka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.30  krótką częścią oficjalną, w czasie której głos zabrała główna organizatorka pani Urszula Drostprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego GAUDIUM,  witając gości i dziękując sponsorom. Festyn rodzinny w Kamionce uświetniła obecność: pani Anity Galant –Wójta Gminy Smętowo Graniczne,  pana Patryka Gabriela – Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego, panów Juranda Kolaski i Lecha Kolaski Radnych Powiatu Starogardzkiego, oraz pani Beaty Piontek – przewodniczącej Rady Gminy Smętowo Graniczne i pani Joanny Gniewkowskiej – przewodniczącej GKRPA. Ponadto pana Mariana Kozłowskiego – właściciela ośrodka wczasowego „Słoneczna Polana” i księży: ks. Tadeusza Galikowskiego – proboszcza Kamionki  oraz ks. Andrzeja Talińskiego – przyjaciela szkoły i proboszcza parafii w Starej Kiszewie.

Po miłych słowach skierowanych przez gości do wszystkich uczestników festynu pani Jolanta Kaszubowska – dyrektor PSP w Kamionce odczytała list z Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisany prze panią minister Marzennę Drab.

Po części oficjalnej na scenie z układami tanecznymi zaprezentowali się gospodarze – grupa taneczno – wokalna „KAMYCZEK” przy PSP w Kamionce istniejąca i przygotowywana przez p. Urszulę Drost już od 30 lat. Ten barwny i radosny „KAMYCZEK” zilustrował tańcem trzy układy choreograficzne. Występ był jednocześnie uczczeniem tak świetnego jubileuszu zespołu, co nagrodzono wielkimi brawami.

Gościnnym występem uraczył publiczność  również zespół taneczny MARA i chór z Marina Gorki na Białorusi pod kierownictwem pani Inny Sobol. Kunszt, precyzja wykonania i talent młodych artystów z sąsiedniego kraju oraz ich piękne stroje zachwyciły wszystkich widzów.

Dopiero po takim wstępie przystąpiono do VIII Międzygminnego Festiwalu Piosenki Turystycznej.

Komisja w składzie: Jolanta Kaszubowska – przewodnicząca jury, Lech Kolaska, ks. Tadeusz Galikowski, Regina Kotłowska i Beata Piontek oceniła wykonawców – solistów i grupy wokalne w dwóch kategoriach wiekowych:  0-III  i  IV –VI według następujących kryteriów: opanowanie pamięciowe tekstu oraz  jego dobór wokalny i tematyczny, muzyczna interpretacja i aranżacja utworu a także ogólny wyraz artystyczny. Łącznie można było uzyskać 50 punktów.

WYNIKI:

W kategorii soliści klas 0 – III

I miejsce  –  Aleksandra Kowalczyk ze Starej Kiszewy

W kategorii soliści klas IV – VI

I miejsce –  Maria Guzińska z PSP w Kamionce

i ex aequo Natalia Kozak ze Starej Kiszewy 

II miejsce – Aleksandra Młodawska z PSP w Kopytkowie

i ex aequo Paulina Lipska z PSP w Kamionce

III miejsce – Martyna Badźmierowska z PSP w Kamionce

W kategorii klasy 0 – III zespoły

I miejsca–  „ZERÓWACZKA” z Kamionki

i ex aequo „NUTKI” z Kopytkowa

II miejsce „Przyjaciółki” z kl. III PSP w Kamionce

III miejsce siostry Ewa i Ola Bożek z Kamionki

W kategorii zespoły kl. IV – VI

I miejsce „KAMYCZEK” z PSP w Kamionce

i ex aequo „GWIAZDECZKI” z PSP  w Kopytkowie

II miejsce „APOSTOLSKIE NUTKI” ze Starej Kiszewy

III miejsce Schola „ISKIERKI” ze Starej Kiszewy

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody ufundowane, w znacznej mierze przez Gminę Smętowo Graniczne oraz Sołectwo Kamionka, a także sponsorów.

Na szkolnych boiskach rozegrał się też turniej rekreacyjno – sportowy dla 3-osobowych drużyn rodzinnych, który prowadzony był przez ks. Andrzeja Talińskiego.

W zmaganiach rodzinnych wzięło udział 10 drużyn, które na zakończenie uhonorowane zostały nagrodami.

Organizatorzy zapewnili też kiermasz spożywczy (ciasto, kawę, napoje). Oferowano takie bogactwo ciast, że trudno było wybrać – a to za sprawą Rodziców uczniów, którzy biorą  udział w zajęciach zespołu taneczno – wokalnego „Kamyczek”.  Na wszystkich uczestników Festynu Rodzinnego czekał też darmowy poczęstunek  w formie pierogów i kiełbaski z grilla. Młodsi uczestnicy niedzielnej imprezy obdarowywani byli przez wolontariuszki lizakami i soczkami. Atrakcją festynu była też loteria fantowa, w której wygrywał każdy los, ponadto każdy kupon brał jeszcze udział w losowaniu nagród dodatkowych. Dochód z imprezy tradycyjnie przeznaczony jest na stroje dla zespołu „Kamyczek”.

Na boisku młodsze dzieci mogły pomalować twarze i hasać na dmuchańcach oraz szkolnym placu zabaw, a osoby starsze sprawdzić, w punkcie medycznym, poziom cukru i zmierzyć ciśnienie.

Przy tak bogatym i urozmaiconym programie, społeczność lokalna, mogła chociaż na chwilę, zapomnieć o problemach dnia powszedniego, spróbować swoich sił w różnych zmaganiach sportowych, a także razem ze wszystkimi świetnie się bawić i relaksować. Bardzo duża frekwencja i radosna atmosfera  tego festynu dowiodła, że społeczeństwo potrzebuje takiej formy spędzania wolnego czasu, jest chętne do zabawy i pomocy innym. Gminny Festyn Rodzinny na Sportowo i towarzyszący mu VIII Międzygminny Festiwal Piosenki Turystycznej okazały się i w tym roku  imprezami bardzo udanymi. Czekamy na następny festyn za rok.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.

  Trzeba wielkiego ducha,

  Aby pomagać bezinteresownie.

  Trzeba odwagi, aby nie zważać na przeszkody,

  Wytrwale i do końca wyciągać pomocną dłoń”

Za wielkie serce, za szczerą i bezinteresowną pomoc w organizacji Gminnego Festynu Rodzinnego na Sportowo pod hasłem „Zdrowo i Sportowo” i VIII Międzygminnego Festiwalu Piosenki Turystycznej serdecznie dziękujemy szczególnie Pani Anicie Galant -Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne za objęcie honorowym patronatem Festiwalu, za życzliwość i wszelką pomoc w organizacji zarówno Festiwalu jak i całego Festynu.

Słowa podziękowania kierujemy również do pracowników Urzędu Gminy w Smętowie Graniczny, a szczególnie do pani Marty Bronk – Szambowskiej i pana Sławomira Głąba, jak również do pani Aleksandry Badzińskiej z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie. Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz darczyńcom: Adamowi Czyżewskiemu – ARC AUTO SERWIS z  Rusocina, Beacie Piontek – Przewodniczącej Rady Gminy w Smętowie Granicznym, ks. Andrzejowi Talińskiemu, Radzie Gminy Smętowo Graniczne, Czesławowi Drost – przedstawicielowi handlowemu z Kamionki, Tomaszowi Surma – RARYTAS Smętowo Graniczne, Aleksandrze Litkowskiej STUDIO URODA  z Nowego i Firmie IGLOTEX  ze Skórcza.

Za wielki wkład pracy podczas festynu dziękujemy pani Iwonie Jabłonka i wszystkim druhom  z OSP w Kamionce,  a także członkom klubu sportowego GAUDIUM, Rady Sołeckiej, oraz Rodzicom naszych uczniów.

Bez pomocy, ofiarności i zaangażowania wielu osób zorganizowanie tak znaczącego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe.

SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.

FF2

 FF3  FF4

66  FF39

FF1  FF33

FF34  FF5

F7  FF9

FF10  F15

                FF14           77

F16  F17

FF18  FF19

FF21  FF22

FF23  FF31

FF36  FF37

FF20  F32

11  22

FF6  FF11

FF12  FF13

FF24  FF25

55  44

FF27  FF28

FF29  FF30

Licznik odwiedzin: 170

WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE

biegi55

Tradycyjnie uczniowie  naszej szkoły wzięli udział, również w tym roku,  w Wojewódzkich Biegach Przełajowych „Szlakami Jana z Jani”.

Chociaż nie zdobyliśmy miejsc na podium, to jednak cieszymy się z udziału w tej sportowej imprezie.

biegi22  biegi33

biegi100  biegi66

112  111

biegi99  113

115  biegi4

Licznik odwiedzin: 71

„Chrzest Polski, a mój chrzest”

Nasi aktorzy okazali się rewelacyjni.

Zdobyli I miejsce.

Pod tym hasłem odbył się w Smętowie międzyszkolny konkurs historyczny, teatralny i plastyczny. Honorowy patronat nad konkursem roztoczyli: p. wójt Anita Galant i proboszcz parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Leszek Kozłowski.

Konkurs składał się z części testowej, którą pisały dwuosobowe drużyny. Z naszej szkoły byli to Mateusz Żurawski i Daniel Jakóbiak. Poszło im bardzo dobrze, wykazując się stu procentową wiedzą w tym temacie. Potem przedstawione zostały scenki nawiązujące do przyjęcia chrztu przez Mieszka I w 966 r. i różne aspekty spojrzenia na to zagadnienie. Nasi aktorzy okazali się rewelacyjni. Zdobyli I miejsce. W przedstawieniu wystąpili:

Daniel Jabłonka – Mieszko I

Paweł Głąb – Czcibór (brat Mieszka)

Paulina Lipska – Sygryda (jego siostra)

Aleksandra Łobocka – (druga siostra)

Martyna Badźmierowska – Dobrawa

Daniel Jakóbiak – zakonnik, biskup

Scenariusz napisała p. Regina Kotłowska, a z aktorami podczas prób pracowała pani Regina i p. Jolanta Kaszubowska.

Gratulujemy zwycięstwa.

chrzest 1  chrzest 2

chrzest 3  chrzest 4

chrzest 5  chrzest 7

chrzest 8  chrzest

chrzest 9

 

Licznik odwiedzin: 28