Złoty Medal za Długoletnią Służbę

 

Dnia 13 października 2016 r. zwyczajową formułę „ W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam pani Złoty Medal za Długoletnią Służbę” usłyszały nauczycielki Urszula Drost i Regina Kotłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce.

Podczas uroczystej gali wojewódzkiej Dnia Edukacji Narodowej w Dworze Artusa w Gdańsku dekoracji odznaczonych dokonał wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W ten sposób najwyższa włada państwowa podziękowała koleżankom za ich służbę i pracę, za wysiłek, gorliwość, sumienność, za dotychczasową działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Medal Za Długoletnią Służbę był polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w II Rzeczypospolitej, na niespełna dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. Istotą jego nadawania było uhonorowanie osób pracujących w służbie państwowej i wzorowo wypełniającym wynikające stąd obowiązki. Nadawali go wówczas właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej. Miał być odznaczeniem trzystopniowym: brązowym – po 10 latach, srebrnym – po 20 latach i złotym – po 30 latach.  Tan trzeci wówczas nie został nadany – zakłóciła ten harmonogram wojna. Medal noszono na lewej stronie piersi. Po wojnie w realiach PRL-u odznaczenie nie istniało, gdyż ówczesne władze nie widziały uzasadnienia dla zachowania ciągłości i łączności odznaczeń państwowych odcinając się od idei niepodległościowych żywych w zniewolonym przez komunistów narodzie.

Reaktywacja odznaczenia nastąpiła dopiero w III Rzeczypospolitej mocą ustawy z 2007 r. podpisanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przywróconemu odznaczeniu zmieniono pisownie „za” z wielkiej na małą literę.

Dziś Medal za długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

kw

GRATULUJEMY!!!

22  11

33     44

1

Licznik odwiedzin: 204