NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Po II wojnie światowej wiele grup partyzanckich działających w czasie okupacji przeciwko niemieckiemu najeźdźcy, zdecydowało się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski w obliczu nadciągającego ze wschodu sowieckiego zniewolenia. Pozostali w lasach, w konspiracyjnej działalności i walce przeciwko sankcjonującej się tzw. Władzy Ludowej. Ich celem byli przede wszystkim sowieccy komisarze ludowi – NKWD-ziści i lokalni aktywiści komunistyczni, działacze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Polskiej Partii Robotniczej. Wszyscy, którzy w zaistniałej sytuacji, często dla osobistych korzyści i pozycji politycznej, sprzyjali sowietyzacji kraju.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszej szkole została zorganizowana wystawa publikacji poświęconych temu konspiracyjnemu podziemiu.
W klasach I – III uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną o „Żołnierzach niezłomnych”, a poprzez gry dydaktyczne i puzzle o tematyce historycznej mieli okazję, w ciekawej formie zabawy, ugruntować tę wiedzę.
Dla klas IV – VI prezentacja multimedialna nawiązywała do „Bohaterów Borów Tucholskich”, czyli miejscowych partyzantów i partyzantów, którzy represjonowani przez Sowietów w wschodnich powiatach kraju, znaleźli tutaj wreszcie spokojny dom. Śród nich był żołnierz AK okręgu lwowskiego Franciszek Józef Gawlik PS. „Cichy”, „Józef” zamieszkały w Smętowie i Henryk Witold Derewecki PS. „Sęp” komendant placówki BCh na Zamojszczyźnie zamieszkały w Lalkowach. Poznali również epizod walki w Borach Tucholskich 5. Wileńskiej Brygady mjr-a Zygmunta Szendzielarza PS. „Łupaszko”.
Finałowym zadaniem dla wszystkich uczestników naszych warsztatów był konkurs plastyczny w dwu grupach, młodszej i starszej, nawiązujący tematyki „Żołnierze wyklęci – Niezłomni bohaterowie”.
Jako organizator dzisiejszych wydarzeń mam nadzieję, że całokształt zajęć był ciekawym przeżyciem intelektualnym i emocjonalnym dla naszych uczniów.
Dziękuję wychowawcom wszystkich klas za uczestnictwo w warsztatach.
Dziękuję IPN w Gdańsku za materiały promocyjne dla uczniów.
Organizator Regina Kotłowska

  

  

Licznik odwiedzin: 7