Gminny Turniej Siatkarski Drużyn Żeńskich „NA POWITANIE LATA””

Na zaproszenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „GAUDIUM”, działającego przy szkole w Kamionce, przybyło na boisko przykościelne 5 drużyn żeńskich, które wzięły udział w Gminnym Turnieju Siatkarskim Drużyn Żeńskich „NA POWITANIE LATA”. W niedzielę, 29 czerwca 2008 roku, uczestniczki turnieju siatkarskiego mogły zaprezentować zdobyte na treningach umiejętności, a także zmierzyć się w sportowej rywalizacji z innymi drużynami.
Rywalizowały zacięcie następujące drużyny: UKS „Gaudium” Kamionka, PUKS „Bonum” Kamionka, WTZ Lalkowy, „Ryczące 40-stki” ze Smętowa Granicznego, „Baramak” Mątawy – Tryl. Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”. Nad całością rywalizacji czuwał ks. proboszcz Andrzej Taliński, przy pomocy sędziów – chłopców ćwiczących w PUKS „Bonum”.

Ostatecznie ułożyła się taka kolejność:

1. „Ryczące 40-stki” Smętowo Graniczne
2. UKS „Gaudium Kamionka”
3. „Baramak” Mątawy – Tryl
4. PUKS „Bonum” Kamionka
5. WTZ Lalkowy

Najlepsze drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym. Zawodniczki pragną dalej rozwijać swoje sportowe umiejętności i kontynuować cyklicznie taki rodzaj sympatycznych spotkań i rozgrywek.
Odbyte rozgrywki siatkarskie, uświadomiły organizatorom, celowość i ogromną potrzebę ich kontynuowania również w kolejnych latach. To bardzo ważne, aby dzieci i młodzież znajdowały możliwości sportowego rozwoju i wyżycia się w czasie wolnym od nauki, a także nabyły umiejętności współdziałania w drużynie i współzawodnictwa w zdrowej rywalizacji sportowej.

Licznik odwiedzin: 18