Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne 1

Zajęcia pozalekcyjne w ramach godz. Art. 2 Ust. 2 KN (prowadzone społecznie) w roku szkolnym 2017/2018

 1. Kółko artystyczne „KAMYCZEK” – p. U.Drost
 2. Kółko czytelnicze „LUBIĘ CZYTAĆ’ – p. E. Maciejewska
 3. Kółko j. angielskiego – p. H. Jakóbiak
 4. Zajęcia wyrównawcze matematyki – p.
 5. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – p. R. Kotłowska
 6. Zajęcia korekcyjne – p. H. Jakóbiak
 7. Zajęcia wyrównawcze dla kl. I – p. H. Klejna
 8. Zajęcia świetlicowe dla kl. I – p. H. Klejna
 9. Zajęcia świetlicowe dla kl. II – p. E. Maciejewska
 10. Zajęcia świetlicowe dla kl. III –
 11. Kółko liturgiczne – ks. T. Galikowski

Licznik odwiedzin: 32

Rada Rodziców

Rada

Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organami nadzorującymi szkołę. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie Dyrektora placówki w realizacji zadań statutowych. Rada Rodziców wybierana jest w każdym roku szkolnym, w wyborach tajnych.

Prezydium Rady Rodziców stanowi: przewodniczący, zastępca, skarbnik i członkowie.

PREZIDIUM RADY RODZICÓW  SP W KAMIONCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1. Magdalena M. – przewodnicząca

2. z-ca przewodniczącej

3. skarbnik

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SP W KAMIONCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Czytaj dalej

Licznik odwiedzin: 122

Samorząd Uczniowski

bbb[1]

Zgodnie ze Statutem Szkoły wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. Jednakże uczniowie ze swojego grona wybierają Samorządy Klasowe, które współpracują z nauczycielem – Opiekunem SU.

W roku szkolnym 2022/2023  opiekunem Samorządu Szkolnego została pani Hanna Klejna.

Podczas pierwszego zebrania Opiekuna z Samorządami klasowymi uczniowie wybrali trójkę swoich reprezentantów, którzy będą występować w imieniu uczniów podczas apeli, uroczystości i rozmów z Dyrektorem Szkoły.

Główne zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

 • Dbanie o dobre imię szkoły
 • Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 • Reprezentowanie interesów uczniów w szkole
 • Organizacja uroczystości i świąt
 • Działalność charytatywna i ekologiczna
 • Promowanie inicjatyw uczniów
 • Dbanie o wystrój klas i szkoły
 • Pomoc uczniom słabszym i młodszym
 • Zaangażowanie w akcje organizowane w szkole
 • Propagowanie czytelnictwa
 • Współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz współpraca z Radą Pedagogiczną

th41RXS5BS

Licznik odwiedzin: 127