Międzygminny Turniej Siatkarski „Na Powitanie Lata”

Bardzo ważne jest, aby dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe znajdowały możliwości sportowego rozwoju i wyżycia się w czasie wolnym od nauki i pracy, a także nabyły umiejętności współdziałania w drużynie i współzawodnictwa w zdrowej rywalizacji sportowej.

W niedzielę 5 lipca 2009 roku , już po raz drugi odbył się MIĘDZYGMINNY TURNIEJ SIATKARSKI „NA POWITANIE LATA”. Organizatorem tej imprezy był Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce, współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Gr., a pomocą służyli członkowie PUKS „Bonum”. Impreza miała na celu popularyzację piłki siatkowej wśród kobiet i dziewcząt gminy Smętowo Graniczne i okolic. Ze względu na deszczową pogodę udział wzięły 4 drużyny z Smętowa Granicznego, Mątaw, Lalków i Kamionki.

Wyniki turnieju są następujące:

I miejsce – drużyna BARAMAK z Mątaw,
II miejsce – drużyna ze Smetowa Granicznego,
III miejsce – drużyna UKS GAUDIUM z Kamionki,
IV miejsce – drużyna z Lalków

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone cennymi nagrodami ufundowanymi przez GOKSiR Smętowo Gr. (kwota 400 zł). Nagrodę (piłkę) otrzymała również najmłodsza uczestniczka turnieju Klaudia Zwolińska.
Turniej Siatkarski okazał się imprezą bardzo udaną. Uczestniczki mogły zaprezentować zdobyte na treningach umiejętności, a także zmierzyć się w sportowej rywalizacji z innymi drużynami. Rozgrywki siatkarskie dostarczyły wszystkim wielu wrażeń, a dla zawodniczek okazały się wspaniałym, koleżeńskim spotkaniem, którego nie zepsuła nawet niesprzyjająca aura.
Było to możliwe dzięki finansowym dotacjom: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Gr. oraz ofiarnej pracy członków miejscowych klubów sportowych.
Dotacja z GOKSiR-u ze Smętowa Granicznego (kwota 400 zł.) – przeznaczona została w całości na nagrody dla uczestników Turnieju Siatkarskiego. Organizatorzy sponsorowali dyplomy dla zwycięzców
i poczęstunek .

Licznik odwiedzin: 20