BEZPIECZNE WĘDRÓWKI OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

grosik1

REALIZUJEMY PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI FINANSOWEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA

Od grudnia 2015 uczniowie klasy II realizują Projekt z zakresu edukacji finansowej i bezpieczeństwa przygotowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację PZU.

Do projektu przystąpili wszyscy uczniowie oraz ich rodzice. Zajęcia prowadzą panie Honorata Jakóbiak i Emilia Maciejewska.

Treści nauczania realizowane podczas zajęć są zgodne z nową podstawą programową i obejmują edukacje polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo – zdrowotną, społeczno – etyczną, muzyczno – ruchową, plastyczno – techniczną oraz z zakresu bezpieczeństwa.

W związku z pojawianiem się w życiu młodego człowieka pierwszych pieniędzy w postaci kieszonkowego, dzieci uczą się o wartości pracy, pieniądza, szanowania pieniędzy, racjonalnego podejmowania wyborów i decyzji, oszczędzania, a także przedsiębiorczości. Ważnym aspektem poruszanym w czasie trwania projektu jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo dziecka.

Aby budować wzajemne zaufanie między dziećmi, a światem dorosłych, rodzice na spotkaniu z prowadzącymi zajęcia zostali zapoznani z celami i treściami omawianymi w projekcie oraz zgodzili się na pomoc dzieciom i współpracę w omawianiu poruszanych treści.

grosik 2     grosik 3

Podczas podróży po galaktycznych planetach dzieci korzystają z bardzo kolorowej i bogatej bazy pomocy dydaktycznych, które otrzymują bezpłatnie na zajęciach. W trakcie galaktycznej podróży z grosikiem dzieci pod bacznym okiem nauczycieli odwiedzą planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka, przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie i zorganizują Grosikowe wędrówki. Bezpieczne Wędrówki od Grosika do Złotówki zakończą się w grudniu 2016 roku uroczystym podsumowaniem działań całej klasy.

Podróż na Planetę Grosik

obraz 2

Zabawa w sklep – korzystamy z zasobów portfelika

obraz 3

Uczniowie uczą się też płacić kartą, chociaż jeszcze jej nie posiadają…

obraz 4

Wszystkie nowe wiadomości zapisujemy w miesięcznych Dziennikach Podróży.

Tam też rozwiązujemy ciekawe zadania (krzyżówki, rebusy, zadania matematyczne, projekty plastyczne oraz nasze przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa)

Licznik odwiedzin: 213