Uczniowski Klub Sportowy „Gaudium” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce

Gau0

Aktywność fizyczna i sport stanowią ważny czynnik równowagi, zdrowia, samorealizacji, będącymi podstawowymi elementami edukacji, kultury i życia społecznego. Ich rozwój leży w interesie ogółu, a ich uprawianie stanowi prawo każdego, niezależnie od płci, wieku i warunków społecznych (Joell Raynaud).

Dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe, coraz więcej czasu, zarówno tego przeznaczonego na pracę jak i na odpoczynek, spędzają w sposób nieaktywny fizycznie. To sprawia, że promocja aktywnego trybu życia staje się nie lada wyzwaniem. To wyzwanie podjęła grupa miłośników sportu i rekreacji z Kamionki. Pomysł powołania do życia uczniowskiego klubu sportowego wypłynął ze strony pań Urszuli Drost i Jolanty Kaszubowskiej, nauczycielek wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą: Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM” (z j. łac. oznacza – radość) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionce odbyło się 22 listopada 2006 roku, a już 30 listopada tego roku dokonano rejestracji Klubu w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej UKS „GAUDIUM” od 2006 roku do dziś: link.

Uczniowski Klub Sportowy „GAUDIUM” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Celem Klubu jest:

  • Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  • Organizowanie zajęć sportowych, współzawodnictwa sportowego, różnych form turystycznych i rekreacyjnych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej, umysłowej i zachowania zdrowia;
  • Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków Klubu;
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
  • Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swojego działania.

W związku z tym utworzono następujące sekcje:

  • Siatkówki;
  • Piłki nożnej;
  • Aerobiku;
  • Tańca młodzieżowego;
  • Tenisa stołowego (zajęcia odbywać się będą, gdy Klub otrzyma sprzęt z Ministerstwa Sportu)

Już od początku działalności Klub organizował wiele zadań propagujących zdrowy styl życia i rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, m.in. odbył się:

– turniej piłkarski pod hasłem: „Rusz się człowieku”, pod patronatem PZU Życie S.A.,w którym wzięło udział 13 drużyn z 4 sąsiadujących gmin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– zapoczątkowano i zorganizowano cykliczną imprezę środowiskową z udziałem mieszkańców naszej gminy – „FESTYN RODZINNY NA SPORTOWO”, na którym również w tym roku bawiło się wiele osób

Gau5

Gau6

– od 2009 roku imprezą towarzyszącą na Festynie Rodzinnym jest GMINNY FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

Gau7

Gau8

Gau9

– organizowane są cotygodniowe, systematyczne treningi piłki siatkowej , które przygotowują dzieci i młodzież do uczestnictwa w turniejach siatkarskich – organizowanych również przez Klub w bieżącym roku np. na „ Powitanie Lata” – początek lipca i „ Pożegnanie Lata” – koniec września

Gau10

– cotygodniowe zajęcia aerobiku dla dzieci, młodzieży i grupy osób starszych oraz tańca grupy młodzieżowej „RESPEKT” przyciągają wiele zwolenniczek aktywnego spędzenia wolnego czasu

Gau11

Zajęcia aerobiku prowadzone są przez nauczycielki w-f nawet wtedy, gdy trwają ferie zimowe, czy wakacje letnie. Z pośród ćwiczących wyłoniła się nawet grupa dziewcząt w wieku gimnazjalnym i licealnym, która dodatkowo ćwiczy układy choreograficzne do muzyki młodzieżowej. Widząc zapał ćwiczących dziewcząt i ich zdolności, a także pragnąc rozwijać ich zainteresowania taneczne, nauczycielki w-f, stworzyły zespół taneczny „RESPEKT”. Dziewczęta nie tylko pilnie ćwiczą, ale również współtworzą choreografię. W ten sposób wypracowały już program, który częściowo zaprezentowały mieszkańcom Gminy Smętowo Graniczne podczas ostatniej edycji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, a także podczas Dni Smętowa, na Festynie z okazji Dnia Dziecka w Rychławie, Festynie Rodzinnym na Sportowo w Kamionce i Diecezjalnym Festynie Caritas w Nowem wzbogacając ofertę kulturalną środowiska lokalnego. Przed nimi występy na Dożynkach Gminnych w Smętowie i Parafialnych w Kamionce.

Członkowie Klubu aktywnie włączają się w różnorakie działania organizacyjno – gospodarcze. Nauczycielki w-f, jak również wszyscy członkowie UKS ”GAUDIUM” podczas treningów, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz turniejów, pracują z dziećmi społecznie.

Klub ściśle współpracuje z Urzędem Gminy, GOKSiR , Sołectwem Kamionka i PUKS „BONUM” z Kamionki. Sprzymierzeńcami Klubu są też miejscowi rolnicy i strażacy (wspierający organizację imprez).

Powodzenie i realizacja zadań wynikających z rocznego panu pracy UKS „GAUDIUM” możliwe jest dzięki wielu ludziom dobrej woli i wspierającym instytucjom.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007

Zespół Taneczny RESPEKT

Projekt logo od www.ludio.pl

Licznik odwiedzin: 53